Wake Up Deborah

De hoop is dat deze gebeden een geestelijk ontwaken onder jongeren zullen brengen.
Kinderen en jongeren hebben behoefte aan gebed op alle terreinen van hun leven. De kern van WakeUp Deborah is het inzetten van ouders, vrouwen en mannen als voorbidders.

WakeUp Deborah is onder leiding van Youth for Christ 2011 in Nederland gestart. Zwolle is de eerste stad waarin WUD steeds meer vorm begint te krijgen. Ook in andere plaatsen worden er groepen gestart. Binnen onze gemeenten zin momenteel 25 Deborah’s en wordt er door hen dagelijks voor 39 jongeren uit onze gemeente gebeden. Er zijn landen waar duizenden Deborah’s dagelijks jongens en meisjes bij naam in gebed bij God brengen.

Als Deborah’s van onze gemeente komen we één keer in de zes weken bij elkaar komen om elkaar te bemoedigen, ons te bezinnen en te bidden voor kinderen/ jongeren die geen Debora hebben. Het is geen verplichting om hier elke keer bij aanwezig te zijn. Maar we merken wel dat deze bijeenkomsten ons bemoedigen.

Coördinatoren WakeUp Deborah, Jeruzalemkerkgemeente, Zwolle:

  • Carla ten Ham
  • Henny Botter