Lydia

De vereniging is aangesloten bij de landelijke Bond van Ned. Hervormde Vrouwenverenigingen op G.G.

Na de gezamenlijke start in september met “Hadassa” komen we om de 14 dagen op dinsdagmiddag van 14.00 uur t/m 16.00 uur bij elkaar. We behandelen de bijbelstudie uit ‘De Hervormde Vrouw’, het maandblad van de vrouwenbond.

Tweemaal per seizoen is er een ringvergadering. De regionale ontmoetingsbijeenkomsten worden door verschillende van onze leden bezocht, evenals de jaarlijkse landelijke bondsdag in Barneveld.

Een grote plaats in onze vereniging heeft de betrokkenheid bij het zendingswerk.