Bijbelkringen

Verspreid over de stad zijn diverse bijbelkringen actief. Aan het begin van het seizoen wordt op een gezamenlijke avond een thema ingeleid dat in de verdere bijeenkomsten centraal staat. Soms wordt op zondag een preek aan het thema gewijd. Het seizoen wordt ook weer besloten met een gezamenlijke avond. De frequentie van de bijeenkomsten is 1 keer per 3 á 4 weken. In een seizoen komen we totaal ongeveer 10 keer bij elkaar.