Startweekend

Het startweekend is altijd half september en is de opening van het winterwerk voor alle clubs en verenigingen.

Als commissie bedenken we een programma voor jong en oud (0 –100 jaar) en voor alle gemeenteleden; met als doel de contacten tussen gemeenteleden te bevorderen en daarmee ook de gemeenteopbouw.

Op zaterdag is het een gezellig en sportief samenzijn voor jong en oud en op zondag wordt in de dienst en daarna gewerkt met een thema wat ons ieder jaar aangereikt wordt door de HGJB door middel van de startmap.

Contactpersoon: Mevr. C. Mostert