De Regenboog

Ben jij tussen de 6 en 12 jaar dan is de Regenboog helemaal voor jou! 
Een keer in de twee weken komen we op Vrijdagavond samen van 18.30 tot 20.00 uur in de zalen van de Jeruzalemkerk.
Wat we doen? We zingen en bidden samen, luisteren naar een Bijbelverhaal en natuurlijk ontbreekt het knutselen niet!

De club bestaat uit drie groepen:

  • De jongste groep wordt gevormd door de kinderen die op de basisschool in groep 3 en 4 zitten. 
  • De middelste groep, groep 5 en 6 van de basisschool
  • De oudste kinderen die in groep 7 en 8 van de basisschool zitten.

Contactpersoon: Mevr. M. Pouw.