Klimboom

De Klimboom is er voor kinderen op de basisschoolleeftijd. De kinderen krijgen op hun niveau een bijbelverhaal te horen, er wordt over het verhaal gepraat en er wordt een verwerking gemaakt.Voor de kinderen is het ook een mooie gelegenheid om leeftijdsgenootjes te ontmoeten en samen te spelen.

Gele groep (4-6 jaar)
De Gele groep komt om de twee weken tijdens de ochtendienst bijeen. In de nieuwsbrief staat wanneer dit is. De kinderen krijgen op hun niveau een bijbelverhaal te horen, er wordt over het verhaal gepraat en er wordt een verwerking gemaakt.Voor de kinderen is het ook een mooie gelegenheid om leeftijdsgenootjes te ontmoeten en samen te spelen.
Tijdens een avondmaalsdienst komt de Gele groep altijd bijeen. Tijdens een doopdienst, mogen de kinderen eerst mee naar de kerk, en beginnen we na het dopen. In de zomervakantie is er even geen klimboom. Contactpersoon voor de gele groep is Johanna Sluiter.

Groene groep (6-9 jaar), Rode groep (9-12 jaar)
De Groene en Rode groep komt aansluitend aan de morgendienst bijeen in het wijkcentrum. Dan luisteren de kinderen naar een bijbelverhaal en zingen ze liedjes met elkaar. In de oudere groepen is er ook ruimte om samen te ontdekken en te bespreken wat de Bijbel zegt. In de jongere groepen wordt geknutseld, gekleurd en gepuzzled. Aan het eind van elk winterseizoen gaan de kinderen een dag uit. Contactpersoon voor de groene, blauwe en rode groep is Alita van Wijk

Tijden:

Gele groep:   Tijdens de ochtenddienst
     
Groene en rode groep:  

's Zomers begint de Klimboom om 11.00 uur en eindigt om 11.45 uur

's Winters begint de Klimboom om 11.30 uur en eindigt om 12.15 uur