Brick

Tienerclub Brick wil tieners een zinvolle en gezellige avondbesteding bieden. Leidraad is het Woord van God. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting, ontspanning en spel.

De tienerclub is een club voor tieners van 12-16 jaar. De clubavonden zijn in de periode september to en met april/mei. Eén keer in de 14 dagen op vrijdagavond van 19.30-21.30 uur. De leiding bestaat uit acht leden.

Een clubavond bestaat een interactieve overdenking en een stuk ontspanning. Onderwerpen worden o.a. gehaald uit materiaal dat de HGJB aanbiedt. De ontspanning kan betaan uit een spel, film of kletsen.

Verdere activiteiten zijn bijvoorbeeld schaatsen, zwemmen of bowlen. Het seizoen wordt ook regelmatig afgesloten met een kamp.

Contactpersonen:
Nicolaas en Claudia de Gelder, Sanne Botter