Ochtenddienst
Zondag, 22. April 2018 - 09:30-11:00
Locatie Jeruzalemkerk Zwolle
 

09.30 uur: (Bediening Heilige Doop/Dovendienst)
Ds. M. Visser, Nunspeet
Organist: Jan Hans Mostert

19.00 uur:
Ds. J.H. van Wijk, Windesheim
Organist: Gijs Meinten


De Heilige Doop zal bediend worden op DV zondag 22 april, waarin Ds. M. Visser uit Nunspeet hoopt voor te gaan in een dovendienst. Deze doopdienst zal dan ook een bijzonder karakter  hebben en vooral gericht zijn op doven. Een aangepaste versie van het doopformulier zal worden
gebruikt. Ouders die hun kind ten doop willen houden worden gevraagd dit door te geven aan de scriba.

Dooplied:
Hieronder staat het lied dat jullie dan voorin de kerk mogen zingen. Oefen je thuis ook met de gebaren erbij?

Op toonhoogte 396 – Diep, diep, diep als de zee

Diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd als het water blauw.
Is Jezus' liefde voor jou en mij.
‘t Is net zo diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd als het water blauw.
Is Jezus' liefde voor jou
Is Jezus' liefde voor jou

Deep, deep, deep as the sea
High, high, high as the sky
Wide, wide, wide as the water blue
Is Jesus' love for you and me
It is as deep, deep, deep as the sea
High, high, high as the sky
Wide, wide, wide as the water blue
Is Jesus' love for you
Is Jesus' love for you

 

Collecte:
voor de slotzang:diaconie en kerk
deurcollecte: Onderhoud orgels

Oppasdienst:
Martineke Westerink, Esther Bos, Mirjam Bos

Collectanten:
09.30 uur:

(1) Fabian Eilander
(2) Jan Smit
(3) Frits van Essen

19.00 uur:
(1) Jan Jonker
(2) Martin Meester