Ochtenddienst
Zondag, 17. September 2017 - 09:30-11:00
Locatie Jeruzalemkerk Zwolle
 

09.30 uur: Viering Heilig Avondmaal
ds. H. de Jong, Kampen
Organist: Gijs Meinten
Deze morgen is er klimboom (gele groep)

19.00 uur: Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
ds. H. de Jong, Kampen
Organist: Wilbert Potjes

Collecte:
voor de slotzang: diaconie en kerk
deurcollecte: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle
Avondmaalscollecte: De Herberg

Oppasdienst:  
Wim van Ree, Janick Klompjan, Dagmar Pouw, Martine Bovekerk

Collectanten:
09.30 uur:
(1) Dennis Bovekerk
(2) Boudewijn van de Berg
(3) Marko Botter

19.00 uur:
(1) Allin Peter Britstra
(2) Evert Brouwer